Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (Dec 30 2017)


     Ngày 28/12/2017, Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
     Tham gia Đoàn khảo sát sơ bộ có TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn, PGS.TS. Lê Cung - Thư ký, PGS.TS. Phạm Văn Tuấn - Ủy viên thường trực, ThS. Nguyễn Thị Hương Trà - Giám sát. Về phía Trường Đại học Xây dựng Miền Tây có TS. Lê Ngọc Cẩn - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Lê Hiến Chương - Chủ tịch Hội đồng trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng tự đánh giá, trưởng các đơn vị và đại diện các Đoàn thể. 
     Trong thời gian khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia đã làm việc với Nhà trường các nội dung như sau: Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, trao đổi thống nhất kế hoạch khảo sát chính thức và những vấn đề Nhà trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (tài liệu, hồ sơ minh chứng, các hoạt động đào tạo, các đối tượng cần mời để phỏng vấn, các địa điểm tham quan khảo sát và các yêu cầu chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị……).
TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn phát biểu và thông báo kế hoạch khảo sát sơ bộ
     Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Lê Ngọc Cẩn - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ sự vui mừng được tiếp đón Đoàn chuyên gia về khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây và khẳng định vai trò quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong việc giúp Nhà trường ngày càng hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. 
TS. Lê Ngọc Cẩn - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi làm việc
     Trong đợt khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia cũng đã kiểm tra sơ bộ tài liệu, hồ sơ minh chứng và khảo sát thực địa tại phòng làm việc, phòng phỏng vấn, phòng chờ, phòng học, thư viện, phòng máy vi tính, phòng thí nghiệm, phòng họa thất, phòng làm việc của các đơn vị, nhà giáo dục thể chất, phòng gym, ký túc xá, căng-tin, …chuẩn bị cho công tác khảo sát chính thức sau này.
 
Đoàn chuyên gia kiểm tra tài liệu, hồ sơ minh chứng
Đoàn chuyên gia khảo sát tại phòng thí nghiệm
Đoàn chuyên gia khảo sát phòng làm việc của các khoa
     Kết thúc đợt khảo sát sơ bộ, TS. Dương Mộng Hà - Trưởng đoàn ĐGN và TS. Lê Ngọc Cẩn - Hiệu trưởng Nhà trường đã ký biên bản ghi nhớ xác nhận Nhà trường đã hoàn thành khảo sát sơ bộ và thống nhất thời gian khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 05/02/2018.
Trưởng đoàn khảo sát sơ bộ và Hiệu trưởng Nhà trường ký và trao biên bản ghi nhớ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐỢT KHẢO SÁT SƠ BỘ

PGS.TS. Lê Cung - Ủy viên thư ký trao đổi một số kết quả khảo sát sơ bộ
PGS.TS. Phạm Văn Tuấn - Ủy viên thường trực trao đổi và đóng góp ý kiến
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà – Giám sát trao đổi về công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức
Đoàn chuyên gia khảo sát một số phòng dự kiến cho công tác phỏng vấn
Toàn cảnh buổi làm việc
Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Nhà trường
Theo bài Trường ĐH Xây dựng Miền Tây
Ảnh: Nguyễn Thông