Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục trường Cao đẳng Công nghệ (Jan 11 2016)


Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác đảm bảo chất lượng, trong hai ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2015, Trường Cao đẳng Công nghệ (CĐCN) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã đón tiếp Đoàn đánh giá nội bộ của ĐHĐN về thực hiện công tác đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) giai đoạn 2010-2015. Đây là bước chuẩn bị cần thiết trước khi Nhà trường tham gia đợt đánh giá ngoài vào năm 2016.
Là cơ sở đào tạo bậc cao đẳng nhưng Trường CĐCN đã tham gia từ khá sớm hoạt động kiểm định và đánh giá chất lượng CSGD. Hoạt động này đã được lãnh đạo và tập thể Nhà trường quan tâm, triển khai từ nhiều năm nay với những nỗ lực và quyết tâm cao. Vào năm 2007, Nhà trường thành lập Tổ Đảm bảo chất lượng thuộc Phòng Đào tạo, xây dựng kế hoạch hoạt động, lộ trình tham gia đánh giá, tổ chức quán triệt và tập huấn công tác đánh giá cho các đơn vị, bộ phận, cán bộ và sinh viên trong trường. Vào năm 2010, Nhà trường đã thực hiện tự đánh giá lần thứ nhất, sau đó là tự đánh giá giữa kỳ vào năm 2013, các Báo cáo tự đánh giá này đều được gửi về Bộ GD và ĐT. Trong năm 2014, Nhà trường chính thức thành lập Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục với chức năng chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng và kiện toàn cơ cấu nhân sự cho đơn vị này. Trước khi thực hiện tự đánh giá lần 2 trong năm 2015, Nhà trường đã thành lập Hội đồng Tự đánh giá và 8 nhóm chuyên trách thực hiện công tác phân tích, đánh giá, rà soát các hoạt động của Nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD áp dụng cho trường cao đẳng do Bộ GD và ĐT ban hành gồm 10 tiêu chuẩn với 55 tiêu chí, thu thập các minh chứng và xây dựng Báo cáo tự đánh giá. Nhiều cuộc họp rà soát hồ sơ, phối hợp giữa các nhóm chuyên trách, trao đổi ý kiến và góp ý cho Báo cáo tự đánh giá đã được Nhà trường tổ chức nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đợt đánh giá nội bộ CSGD vào các ngày 29 và 30/12/2015 vừa qua.

Đoàn đánh giá nội bộ chất lượng CSGD của ĐHĐN về thực hiện công tác đánh giá Trường CĐCN lần này do PGS.TS. Đoàn Quang Vinh - Phó Giám đốc ĐHĐN, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHĐN, làm Trưởng đoàn.
image001.jpg

 PGS.TS. Đoàn Quang Vinh - Phó Giám đốc ĐHĐN, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHĐN - phát biểu khai mạc đợt đánh giá nội bộ chất lượng Trường CĐCN

Tại phiên họp khai mạc, PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá của Trường CĐCN - đã báo cáo với Đoàn đánh giá về quá trình chuẩn bị cho công tác kiểm định, đánh giá chất lượng mà Nhà trường đã dày công thực hiện trong nhiều năm qua, những hoạt động mà Nhà trường đã triển khai nhằm nâng cao chất lượng cùng những thông tin cơ bản về Nhà trường. PGS.TS. Phan Cao Thọ cho biết: nâng cao chất lượng và uy tín của Nhà trường là một trong những mối quan tâm hàng đầu, xuyên suốt của lãnh đạo và cán bộ Trường CĐCN trong nhiều năm qua. Tham gia kiểm định, đánh giá chất lượng Nhà trường là quyết tâm cao của toàn trường và Nhà trường đã sẵn sàng cho công tác này.


Photo2.jpg

PGS.TS. Phan Cao Thọ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  và Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá Trường CĐCN,
báo cáo về hoạt động của Nhà trường tại phiên họp khai mạc đợt đánh giá  

Đoàn đánh giá nội bộ chất lượng CSGD của ĐHĐN kiểm tra chi tiết hồ sơ, minh chứng và Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường, kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, NCKH và hỗ trợ sinh viên. Đoàn cũng tiến hành phỏng vấn nhiều đối tượng khác nhau, từ Ban Giám hiệu đến lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể, cán bộ, viên chức, sinh viên đang công tác và học tập tại trường, các cựu cán bộ và cựu sinh viên đã từng làm việc và học tập tại trường. Một thành phần không thể thiếu trong công tác phỏng vấn là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng nguồn nhân lực là sinh viên tốt nghiệp tại trường. Tuy được mời tham dự buổi phỏng vấn vào dịp cuối năm, khá bận rộn với công việc nhưng đại diện của 17 trên tổng số 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được mời đã có mặt. Hoạt động phỏng vấn là một trong những cơ sở cho phép Đoàn đánh giá xem xét, đánh giá hoạt động của Nhà trường theo các tiêu chuẩn, tiêu chí trong Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

image003.jpg

Photo4.jpg

Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo, giảng dạy

image004.jpg

image005.jpg

Kiểm tra thực tế các bộ phận phục vụ đào tạo, giảng dạy và hỗ trợ sinh viên

Sau hai ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, tại phiên họp tổng kết, Đoàn đánh giá nội bộ của ĐHĐN đã có các trao đổi chân thành, thẳng thắn với Ban Giám hiệu và Hội đồng Tự đánh giá của Nhà trường. PGS.TS Đoàn Quang Vinh, Trưởng Đoàn đánh giá đã đánh giá cao nỗ lực của Nhà trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng hồ sơ và Báo cáo tự đánh giá, là một trong số rất ít trường cao đẳng trong toàn quốc tham gia công tác kiểm định và đánh giá chất lượng CSGD. Theo kết luận của Đoàn đánh giá nội bộ, Trường CĐCN đã đạt 89% trong tổng số 55 tiêu chí đánh giá, những tiêu chí còn lại cần được cập nhật nội dung báo cáo, hoàn chỉnh và bổ sung minh chứng. Đây là kết quả rất khả quan về nỗ lực đảm bảo và nâng cao chất lượng của Nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà trường trong việc chuẩn bị cho đợt đánh giá ngoài vào năm 2016.

Chỉ 4 ngày sau đợt đánh giá nội bộ, vào sáng ngày 04/01/2016, ngay sau cuộc họp giao ban toàn trường đầu năm 2016, Hiệu trưởng đã triệu tập cuộc họp đối với Hội đồng Tự đánh giá và các nhóm chuyên trách, Trưởng các đơn vị, bộ phận để tổng kết đợt đánh giá nội bộ, chỉ đạo triển khai công tác hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ và Báo cáo tự đánh giá theo kết luận của Đoàn đánh giá nội bộ từ đây cho đến hết tháng 02/2016, chuẩn bị cho đợt đánh giá ngoài tiếp theo trong năm. Đây sẽ là hoạt động lớn trong năm 2016 được toàn trường quyết tâm thực hiện thành công.
 
 

Nguồn tin: dct.udn.vn