Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (Nov 29 2017)
   Ngày 27/11/2017, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
PGS.TS. Lê Văn Anh - Trưởng đoàn, phát biểu khai mạc và thông báo kế hoạch khảo sát sơ bộ.
   Thành phần Đoàn Khảo sát sơ bộ theo Quyết định số144/QĐ-CEA.UD ngày 09/11/2017 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học  Đà Nẵng. Thành phần đoàn khảo sát sơ bộ  có PGS.TS. Lê Văn Anh- Trưởng đoàn; PGS.TS. Lê Cung – Thư ký; PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Ủy viên thường trực và ThS. Phan Thị Hương – Giám sát.
Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã làm việc với Ban giám hiệu và Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường
   Trong đợt khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã làm việc với Ban giám hiệu và Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường.  Đoàn chuyên gia đã báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thông báo kết quả khảo sát sơ bộ và những yêu cầu về cơ sở vật chất cùng công tác hậu cần Trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.
ThS. Phan Thị Hương - Giám sát, công bố quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài
   Đồng thời, Đoàn tiến hành  thảo luận và thống nhất các vấn đề Trường cần chuẩn bị như: tài liệu minh chứng cần bổ sung, số lượng và thành phần các đối tượng phỏng vấn, số lượng và thành phần quan sát viên; các nội dung liên quan đến công tác hậu cần phục vụ đợt khảo sát chính thức; thảo luận và thống nhất lịch trình khảo sát chính thức; kiểm tra một số địa điểm Trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc cho đoàn khảo sát, phòng phỏng vấn, giảng đường, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, thư viện, bệnh viện Trường, khu sân bãi thể thao…
Đoàn chuyên gia đi khảo sát thực tế
Đoàn chuyên gia đi khảo sát thực tế
   Thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường đã phát biểu ý kiến và cam kết Trường sẽ tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất, minh chứng phục vụ tốt nhất khi Đoàn khảo sát chính thức tới làm việc tại Trường.
PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường phát biểu ý kiến.
   Kết thúc buổi khảo sát sơ bộ, Trưởng đoàn khảo sát sơ bộ và Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ -  ký biên bản ghi nhớ và thống nhất thời gian khảo sát chính thức sẽ diễn ra từ ngày 18/12/2017 đến 22/12/2017.
Trưởng đoàn khảo sát sơ bộ và Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ  ký biên bản ghi nhớ