Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (Oct 18 2017)


     Thực hiện kế hoạch triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017, vào lúc 14h00 ngày 16/10/2017, Cục Quản lý chất lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đã có buổi kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) tại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm).  
     Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Trưởng đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng, những vấn đề cần quan tâm trong việc nâng cao chất lượng và uy tín của công tác đánh giá ngoài đối với xã hội.
PGS.TS. Mai Văn Trình – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Trưởng đoàn phát biểu khai mạc

     Về phía Trung tâm, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHĐN đã báo cáo vắn tắt tình hình hoạt động của Trung tâm từ khi được cấp phép hoạt động đến nay. Nội dung báo cáo nhấn mạnh việc chấp hành tốt các chủ trương, hướng dẫn và quy định của Bộ, Cục trong tổ chức các mặt hoạt động của đơn vị từ việc xây dựng hệ thống văn bản đến việc triển khai thực tế công tác đánh giá ngoài, đảm bảo đúng nguyên tắc công bằng, khách quan, chính xác cũng như các công tác khác theo sự phân công của Bộ, Cục.

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN
báo cáo vắn tắt quá trình hoạt động của Trung tâm
 
     Đoàn đã tiến hành kiểm tra các tài liệu minh chứng việc duy trì và phát triển các điều kiện để được cấp phép hoạt động (bộ máy tổ chức, hệ thống văn bản, tài chính v.v..), hồ sơ làm việc liên quan đến công tác đánh giá ngoài đối với các CSGD đã được cấp giấy chứng nhận, v.v..
     Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Trưởng đoàn, TS. Trần Văn Kiên – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Phó Trưởng đoàn đã có những nhận xét tích cực nhìn nhận quá trình làm việc đầy nỗ lực và đảm bảo mục tiêu công tác KĐCLGD của Trung tâm.