Tổ chức phiên họp 2 của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (Sep 11 2017)


     Ngày 10/9/2017, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHĐN tổ chức phiên họp 2 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 03 CSGD đã được Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN tổ chức đánh giá ngoài. 
     Tham dự phiên họp có các thành viên của Hội đồng KĐCLGD, đại điện các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo của 03 CSGD. PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD - chủ trì phiên họp.
     Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã nhấn mạnh nguyên tắc đồng thuận và phương pháp thảo luận, kết luận dựa duy nhất trên minh chứng trong quy trình, nguyên tắc, phương pháp và nội dung thẩm định chất lượng giáo dục trường đại học.
 

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh phát biểu tại phiên họp

     Hội đồng KĐCLGD đã lần lượt thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 03 CSGD (Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh). Quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho từng trường được thực hiện theo các bước: Đại diện Lãnh đạo Nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả tự đánh giá về Nhà trường; Đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt quá trình và tổng hợp kết quả đánh giá ngoài và các báo cáo giám sát của Trung tâm; Hội đồng KĐCLGD tập trung vào những vấn đề cần thảo luận để đưa ra kiến nghị chung nhất về việc đề nghị các CSGD khắc phục những tồn tại, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.
 

 
Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng
     
     Sau khi thảo luận, thống nhất, Hội đồng bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với 03 CSGD.