DANH SÁCH CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH (Sep 11 2017)


STT Tên Cơ sở giáo dục
Bảng đăng ký
 
1. Trường Đại học Quy Nhơn
Xem tại đây

 
2.  Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Xem tại đây

 
3.  Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang
Xem tại đây

 
4.  Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
Xem tại đây

 
5.  Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Xem tại đây

 
6.  Trường Đại học Đồng Nai
Xem tại đây

 
7.  Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Xem tại đây

 
8.  Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Xem tại đây

 
9.  Trường Đại học Phan Thiết
Xem tại đây

 
10.  Trường Đại học Quảng Bình
Xem tại đây

 
11.  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Xem tại đây

 
12.  Trường Đại học Bình Dương
Xem tại đây

 
13.  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Xem tại đây

 
14.  Trường Đại học Việt Bắc
Xem tại đây

 
15.  Trường Đại học Cửu Long
Xem tại đây

 
16.  Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Xem tại đây
 
17.  Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Xem tại đây
 
18.  Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
Xem tại đây

 
19.  Trường Đại học Quảng Nam
Xem tại đây