DANH SÁCH CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH (Sep 11 2017)


STT Tên Cơ sở giáo dục
Bảng đăng ký
 
1. Trường Đại học Quy Nhơn
Xem tại đây

 
2.  Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Xem tại đây

 
3.  Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang
Xem tại đây

 
4.  Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
Xem tại đây

 
5.  Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Xem tại đây

 
6.  Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Xem tại đây

 
7.  Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Xem tại đây

 
8.  Trường Đại học Quảng Bình
Xem tại đây

 
9.  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Xem tại đây

 
10.  Trường Đại học Bình Dương
Xem tại đây

 
11.  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Xem tại đây

 
12.  Trường Đại học Việt Bắc
Xem tại đây

 
13.  Trường Đại học Cửu Long
Xem tại đây

 
14.  Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Xem tại đây
 
15.  Trường Đại học Quảng Nam
Xem tại đây

 
16.  Trường Đại học Văn Hiến
Xem tại đây

 
17.  Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Xem tại đây

 
18.  Trường Cao đẳng Sư phạm ĐắkLắk
Xem tại đây

 
19.  Học viện Âm nhạc Huế
Xem tại đây

 
20.  Cao đẳng Sư phạm Gia Lai
Xem tại đây

 
21.  Trường Đại học Thái Bình Dương
Xem tại đây

 
22.  Trường Đại học Tây Nguyên
Xem tại đây

 
23.  Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
Xem tại đây

 

24.
 
 Trường Đại học Kinh Bắc Xem tại đây

25.
 
 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn Xem tại đây

26.
 
 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Xem tại đây

27.
 
 Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt Xem tại đây

28.
 
 Trường Đại học Quang Trung Xem tại đây

29.
 
 Trường Đại học Kiên Giang Xem tại đây

30.
 
 Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM Xem tại đây