Triển khai tập huấn đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại DNTU (Jul 5 2017)


Nhằm không ngừng hoàn thiện về mặt chất lượng, duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao nhận thức và hiểu biết của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung của kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với khu vực và quốc tế.
 
Ngày 02/7/2017 trường Đại học Công nghệ Đồng Nai mời PGS. TS. Đinh Thành Việt – Trung tâm kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học – Đại học Đà Nẵng đến tập huấn rộng rãi cho cán bộ, giảng viên, nhân viên về các tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục để biết và triển khai thực hiện tốt. Thời gian tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 02 đến ngày 04/7/2017.
Toàn thể CB, GV, NV DNTU tham gia tập huấn đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đại học
 
Nội dung triển khai theo bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục do mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) ban hành, bộ tiêu chuẩn này bao gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí, đánh giá toàn bộ hoạt động của một cơ sở giáo dục Đại học ở 4 nhóm: Bảo đảm chất lượng về mặt chiến lược; Bảo đảm chất lượng về mặt hệ thống; Bảo đảm chất lượng về mặt thực hiện chức năng; Kết quả hoạt động.
 PGS.TS. Đinh Thành Việt, Trưởng ban ĐBCLGD, Phó G.Đ TT KĐCLGD CEA.UD ĐH Đà Nẵng
trao đổi tại buổi tập huấn 
CB, GV, NV hoạt động theo nhóm để đánh giá kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn và tiêu chí
 
Ngoài triển khai hướng dẫn, các đơn vị được thực hành tự đánh giá chất lượng hoạt động của mình, rà soát, tự nhìn nhận và thống kê toàn bộ những tồn tại, yếu kém, đánh giá đúng đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu trong quá trình quản lí, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động theo mục tiêu của nhà trường, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, tự viết ra những kế hoạch hành động hiệu quả và thiết thực trong khả năng để khắc phục tồn tại. 
 
Sau phiên làm việc tập trung ngày 02/7/2017, vào các ngày tiếp theo toàn thể CB, GV, NV đã được chia thành các nhóm tương ứng, thực hiện đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí được phân công.
TS. Đoàn Mạnh Quỳnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì phiên họp tại các nhóm chiều ngày 03/7/2017
Các nhóm cử báo cáo viên trình bày về các nội dung đã thực hiện
 PGS.TS. Đinh Thành Việt giải đáp thắc mắc và đưa ra tư vấn đến nhóm thực hiện
 
Sau đợt tập huấn, nhà trường liên tục cử từng đợt nhân sự đi học các lớp kiểm định chất lượng, để chuẩn bị đến năm 2020, Trường sẽ tiến hành đánh giá ngoài, là bước quan trọng tiếp theo sau tự đánh giá trong quy trình kiểm định chất lượng đào tạo để tạo cơ sở cho việc ra quyết định công nhận kết quả kiểm định và là một bằng chứng về uy tín và mức độ đạt được các chuẩn mực chất lượng của nhà Trường.
 
                                                                                                                   Trích dẫn Lê Trần Tâm Thi
                                                                                                                   Phòng Truyền thông
                                                                                                                   Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai