KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH (Jun 29 2017)


     Sáng ngày 27/6/2017, Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Tham dự phiên khai mạc có PGS. TS. Đoàn Quang Vinh – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHĐN; PGS.TS Trần Thị Hà, Trưởng đoàn ĐGN và các thành viên trong Đoàn, các quan sát viên đến từ các trường Đại học Hà Tĩnh, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Công nghệ Miền Đông, Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang; ThS. Lâm Văn Quản - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các Phó Hiệu trưởng, thành viên Hội đồng Tự đánh giá, đại diện các hội, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, giảng viên, nhân viên và sinh viên.
 
PGS. TS. Đoàn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN phát biểu khai mạc

     PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN khẳng định tầm quan trọng của việc đánh giá ngoài và nhấn mạnh mục đích chính của kiểm định chất lượng giáo dục là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục sẽ phản ánh toàn diện và thực chất chất lượng của nhà trường về tất cả các mặt như sứ mạng và mục tiêu, công tác tổ chức và quản lý, chương trình và hoạt động đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, thư viện và cơ sở vật chất, công tác quản lý tài chính. Dựa trên kết quả kiểm định chất lượng, nhà trường có cơ sở xác định chính xác những điểm mạnh và tồn tại để từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà trường.
     Đồng thời, PGS.TS Đoàn Quang Vinh đánh giá cao sự tích cực chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN và Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN cũng đề nghị các thành viên Đoàn thực hiện các hoạt động đánh giá một cách khách quan, trung thực, công bằng và đề xuất được các khuyến nghị phù hợp, khả thi để Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện. 
ThS. Lâm Văn Quản, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

     Phát biểu tại phiên khai mạc, ThS. Lâm Văn Quản nhấn mạnh kiểm định chất lượng là chủ trương, điều kiện bắt buộc đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên tích cực cung cấp thông tin, minh chứng, hợp tác phỏng vấn để Đoàn ĐGN hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
ThS. Trần Nguyên Thục, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng quan về Nhà trường
     ThS. Trần Nguyên Thục đã trình bày báo cáo tổng quan về Nhà trường, nêu rõ nội dung các điểm mạnh, tồn tại của Nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng, kế hoạch hành động nhằm khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng đào tạo.
 
Đoàn Đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh


     Trong các ngày khảo sát chính thức, Đoàn ĐGN sẽ nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan, khảo sát cơ sở vật chất của Trường để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá, đưa ra các khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.
Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 27/6/2017 và sẽ kết thúc vào ngày 01/7/2017.