ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI KHẢO SÁT SƠ BỘ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Jun 12 2017)


Ngày 06/6/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đoàn khảo sát và Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 
Thành phần Đoàn Khảo sát sơ bộ theo Quyết định số 62/QĐ-CEA.UD ngày 02/6/2017 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng có PGS.TS Trần Thị Hà - Trưởng đoàn; PGS.TS Đinh Thành Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Thư ký đoàn và ThS Phan Thị Hương - Giám sát.
Trong buổi khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng tự đánh giá nhà trường và Tổ thư ký với các nội dung chính như sau:
 
      - Đoàn chuyên gia báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thông báo kết quả khảo sát sơ bộ và những yêu cầu về cơ sở vật chất cùng công tác hậu cần Nhà trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức;
 
      - Thảo luận và thống nhất các vấn đề Nhà trường cần chuẩn bị như: tài liệu minh chứng cần bổ sung, số lượng và thành phần các đối tượng phỏng vấn, số lượng và thành phần quan sát viên;
 
      - Thảo luận và thống nhất lịch trình khảo sát chính thức;
 
      - Kiểm tra một số địa điểm Nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc cho đoàn khảo sát, phòng phỏng vấn….
 
Thay mặt lãnh đạo trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ThS Lâm Văn Quản - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, Trường sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt nhất khi đoàn khảo sát chính thức đến làm việc.
 
  

Kết thúc buổi khảo sát sơ bộ, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng, Trưởng đoàn khảo sát sơ bộ và ThS Lâm Văn Quản - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ và thống nhất thời gian khảo sát chính thức sẽ diễn ra từ ngày 27/6/2017 đến 1/7/2017.