Hội thảo nâng cao chất lượng tự đánh giá cơ sở giáo dục (Sep 26 2016)


     Thực hiện công tác năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 22 tháng 09 năm 2016, Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng tự đánh giá cơ sở giáo dục tại Hội trường Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.


PGS.TS. Mai Văn Trình – Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD khai mạc hội thảo

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Mai Văn Trinh nhấn mạnh tầm quan trọng của tự đánh giá trong công tác đảm bảo và kiểm chất chất lượng giáo dục. Theo đó, chất lượng giáo dục là một trong những nền tảng quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Với mục đích chính là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo quyền lợi cho người học và để giải trình với xã hội về chất lượng đào tạo, các nguyên tắc của kiểm định chất lượng giáo dục đã được xã định là: độc lập, khách quan, đúng pháp luật; trung thực, công khai, minh bạch, bình đẳng, bắt buộc, định kỳ.


TS. Lê Mỹ Phong – Trưởng Phòng Kiểm đinh, Cục KT&KĐCLGD phát biểu tại Hội thảo.

      Ngay tại phần đầu hội thảo, Đại diện Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, TS. Lê Mỹ Phong – Trưởng Phòng Kiểm định, Cục KT&KĐCLGD đã tổng kết thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nâng cao chất lượng tự đánh giá cơ sở giáo dục. Công tác tự đánh giá đã được chú trọng như một công cụ để đáp ứng các chuẩn mực quy định cũng như để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng các báo cáo tự đánh giá về cơ bản đã đáp ứng các quy định tối thiểu. Tuy nhiên một số báo cáo chưa đạt yêu cầu ở các mức độ khác nhau cả về nội dung lẫn hình thức, các trường cũng gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí, mức chi, thu thập các minh chứng…
     Các tham luận tại hội thảo là những kinh nghiệm về tự đánh giá của các cơ sở giáo dục đã làm rõ các kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém cần khắc phục và quan trọng là các kinh nghiệm mà các trường đã có để các trường khác có thể nhân rộng mô hình để việc tự đánh giá ngày một hiệu quả hơn. Đóng góp vào các tham luận trình bày tại Hội thảo và tài liệu gửi đến các thành viên tham dự, Đại học Đà Nẵng đã những báo cáo thiết thực, liên quan trực tiếp đến kinh nghiệm thực tế trong việc tổ chức tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài tại các đơn vị thành viên, cụ thể: 
1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên và cựu sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng do ThS. Đặng Trung Thành, Phó Trưởng phòng Phòng KT&ĐBCLGD, Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN trình bày;
2. Tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục đại học, kinh nghiệm của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng do ThS. Trịnh Thế Anh, Trưởng phòng Phòng KT&ĐBCLGD, Trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN trình bày;
3. Triển khai công tác chuẩn bị đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và Kiến nghị do PGS.TS. Đinh Thành Việt, Trưởng ban Ban ĐBCLGD kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHĐN trình bày.


     Hội thảo còn có sự góp mặt của hơn 130 thành viên tham dự, đại diện cho các cơ sở giáo dục đại học tại khu vực Miền Trung – Tây nguyên. Các thành viên tham gia đặt câu hỏi và có những ý kiến đóng góp hết sức cụ thể và mang tính xây dựng đối với thực tế triển khai công tác tự đánh giá hiện nay.