ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ghi chú: Phải điền tất cả vào các mục
1. Tên CSGD (theo quyết định thành lập):
2. Địa chỉ:
Số, đường, phường (xã), quận (huyện), tỉnh (thành phố)
3. Điện thoại:   Fax:  
4. Email: Web:
5. Năm thành lập (theo quyết định thành lập):  
6. Loại hình đào tạo:
7. Số lượng khóa đã tốt nghiệp (tính đến thời điểm đăng ký kiểm định):  
8. Đầu mối liên hệ:
Họ tên:
Địa chỉ:
Email: SĐT:
9. Thông tin chi tiết về các chương trình dự kiến đăng ký kiểm định chất lượng:
Tên chương trìnhSố lượng khóa đã tốt nghiệpSố lượng sinh viên/chương trìnhThông tin báo cáo tự đánh giá (Đã hoàn thành/ Chưa hoàn thành)Thời điểm dự kiến đăng ký đánh giá ngoàiEdit
Mã kiểm tra (*):
   (Hãy nhập mã như hình phía trên)